تو یا معشوقه‌ی من خواهی بود و یا هیچ چیز نخواهی بود.

من و تو نمی‌توانیم دوست باشیم.ما متفاوتیم.آنقدر متفاوت که چیزی جز عشق نمی‌تواند ما را کنار هم‌دیگر نگاه دارد.

پس یا من را دوست بدار تا روزی که هنوز عشقی هست.

و یا من را نبین.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها